joi, 12 noiembrie 2020

Părintele Cleopa: ”Nimic rău nu te atinge dacă ai trei lucruri”

 

Nici descântecele, nici vrăjitoriile, nici fermecătoriile, nimic, nimic nu poate să-ţi facă nimeni, dacă ai trei lucruri: dacă posteşti sfintele posturi, dacă eşti mărturisit curat şi dacă mergi regulat la biserică. Nu-ţi poate face nimeni niciodată nici un rău. Pot să vină toti dracii din iad că nu au ce-ţi face.

Odată ce te-ai mărturisit şi eşti sub canonul duhovnicului ai intrat în taina lui Iisus Hristos.De aceea când se întâmplă ceva, o sfadă în casă la voi, ori femeia, ori bărbatul, ori un copil, ştii care biruieşte? Ia să-mi spuneţi! Mânca-v-ar raiul! Cel care va zice întâi: „Iartă-mă, mamă, că am greşit” sau „Iartă-mă, bărbate, că am greşit” sau „Iartă-mă, femeie”, acela a biruit pe draci. În măsura în care iartă, e şi el iertat de Dumnezeu.

Nu când ţi-a zice unul „Iartă-mă”, tu să-i zici: „Du-te de aici, lasă că te ştiu eu cine eşti!”, că atunci eşti mai rău decât toţi dracii. Când lui Petru apostolul i se părea că e milostiv, L-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, de câte ori voi ierta pe fratele meu? Până la şapte ori într-o zi? Mântuitorul i-a curmat pentru veşnicie părerea asta: Petre! Nu de şapte ori, ci de şaptezcci de ori câte şapte într-o zi. Adică întotdeauna.

Chiar dacă te-a bătut unul, dacă îi zici „iartă-mă”, ai biruit şi pe diavolul şi pe el. Ţi-ai luat cununa de mucenic, dacă ai cerut iertare. Se întâmplă în viaţa omului, în casă, câte nu se întâmplă? Care îşi cere iertare întâi, acela a biruit. Şi el are plată mare la Dumnezeu şi îl linişteşte pe celălalt.

Sursa: Ne vorbește Părintele Cleopa – 15, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2006, p. 108.


miercuri, 4 noiembrie 2020

Harul preoției

 De i-ai cere unui înger să te ierte de păcate,

El îndată ți-ar răspunde: “Nu e cu putință, frate, O asemenea putere orice preot a primit, Eu sunt înger plin de slavă, dar n-am fost hirotonit! Eu pot doar să dau povețe, îndemnând la pocăință Pe creștinii care-n suflet au o brumă de credință, Să se ducă fiecare, cât ar fi de păcătos, Să-l dezlege de păcate slujitorul lui Hristos!” De i-ai cere unui înger să-ți slujească-o Liturghie, Cu smerenie îndată duhul ți-ar răspunde ție: “Nu pot să-L cobor pe Domnul în Agnețul din Altar, Numai preoților voștri li s-a dat așa un har, Noi cu mare bucurie coborâm cu slavă mare, Însoțindu-ne Stăpânul jos, în Sfintele Altare, Și ne îndulcim de harul slujbei Sfintei Liturghii Care se oficiază-n mănăstiri și-n parohii!” Vezi, creștine, câtă slavă au primit smeriții clerici Care Îl slujesc pe Domnul, ostenindu-se-n biserici, Că nici îngerii din ceruri, nici alți oameni pe pământ Nu-I slujesc în felul ăsta Dumnezeului Preasfânt?.. Preotu-i menit de Domnul înainte de-a se naște; Lui i-a dat Divinitatea a putea și a cunoaște. Mijlocește pentru lume, stând cu spatele la ea, Și se-ntoarce-apoi cu fața, ca pe Duhul Sfânt să-L dea! Serafim lipsit de aripi, pe Hristos pe mâini Îl ține; Heruvim în haină neagră, este plin de har în sine. Aparține, trup și suflet, întru totul lui Hristos; E colacul de salvare pentru orice păcătos! Fericit creștinul care lucrul ăsta îl pricepe, Și măcar de-aici încolo să-l cinstească va începe, Cunoscând că prin “Părinte” Se arată Dumnezeu Și că unde e un preot este și Hristos mereu! Preot Sorin Croitoru ..... preluat de la Facebook - Paun mirela