marți, 28 noiembrie 2017

Acatistul preacuvioasei Muceniţe Maria Gatcinskaia

Condacul 1
Preacuvioasă Muceniţă, aleasa lui Hristos, le-ai apărut locuitorilor drepţi din Gatcina prin faptele tale bune şi prin smerenie. Şi astăzi, te preamărim, ne amintim cu dragoste de tine, fiind cinstită în faţa lui Dumnezeu şi ne ocroteşti, îţi cântăm fără încetare cu inima înduioşată:
Bucură-te Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.Icosul 1
Îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat încă de la naşterea ta, pentru că te-ai rugat fără încetare şi ai fost respectată pentru că ai oferit daruri sufleteşti asemenea lor, cinstind puterea lui Dumnezeu. În perioada ateistă, ai luptat pentru adevărul lui Hristos în biserica de pe pământ şi ţi-ai păstrat credinţa neclintită. Iar noi, privind chipul tău, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, urmaşă purtătoare de evlavie creştină.
Bucură-te, că ai dat dovadă de blândeţe îngerească.
Bucură-te, că ai găsit mângâierea cerească.
Bucură-te, că ai transformat durerea pământească în bucurie.
Bucură-te, că inima și-a alinat suferinţa.
Bucură-te, că ţi-ai dedicat viaţa lui Dumnezeu.
Bucură-te, sol al iubirii lui Dumnezeu.
Bucură-te, flacără nestinsă a credinţei ortodoxe.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 2-lea
Corurile de cântăreţi nu vor putea să îţi slăvească faptele bune aşa cum se cuvine, Preacuvioasă Mamă, pentru că ai fost lovită de o boală cumplită când erai tânără şi L-ai urmat neobosită pe Hristos şi ai stat în chilia ta în toate zilele vieţii tale, cântându-i Puterii lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul al 2-lea
Trupul tău a fost secerat de o boală grea şi cu îngăduinţa lui Dumnezeu, nu a fost adus în viaţa ta rodul faptelor pământeşti care duc la pierzanie, ci rodul veşnic al harului duhovnicesc. Ai avut mare încredere în Dumnezeu, de aceea noi îţi vom cânta cu slavă următoarele:
Bucură-te, că ai urmat voia lui Dumnezeu cu blândeţe şi smerenie.
Bucură-te, că datorită martiriului tău ai fost înzestrată cu har divin.
Bucură-te, că ţi-ai îndreptat privirea în toate zilele vieţii tale spre Hristos cel răstignit pe cruce.
Bucură-te, că ţi-ai purtat crucea în urma lui.
Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu prin liniştea rugăciunilor.
Bucură-te, că te-ai rugat la Dumnezeu pentru toată lumea.
Bucură-te, că îi ajuţi pe cei ce îşi pierd curajul din cauza durerii.
Bucură-te, că deschizi ochii celor care au sufletul orb.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 3-lea
Dumnezeu Preamilostivul, ţi-a întărit sufletul cu suferinţa şi boala timpurie, te-a scos din deşertăciunea sorţii triste, dăruindu-ţi curăţenia inimii, ai fost asemenea lui Iova, cel care a suferit mult. Iar tu, Maria cea Dreaptă, bucurându-te de dragostea lui Dumnezeu, îi cântai din adâncul sufletului: Aliluia.
Icosul al 3-lea
Căci ai fost încercată de o furtună de gânduri şi suferinţe pentru sufletele celor care luptau, Mamă Marie, L-ai implorat pe Domnul Iisus Hristos cu blândeţe şi lacrimi şi ai dobândit liniştea, fiind unsă cu mir frumos mirositor. Iar noi, văzând harul lui Dumnezeu îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că ai îndepărtat cu răbdare linguşeala duşmanilor.
Bucură-te, că sufletul tău a fost curăţat prin suferinţă.
Bucură-te, muceniţă, că eşti foarte mărinimoasă faţă de oameni.
Bucură-te, muceniţă, că l-ai iubit pe aproapele tău la fel ca pe tine.
Bucură-te, că prin rugăciune ai fost înzestrată cu harul alinării durerii celor care suferă.
Bucură-te, porumbiţă minunată, că te-ai dus cu sufletul curat în ceruri.
Bucură-te, că ai primit cununa slavei veşnice de la Dumnezeu.
Bucură-te, că ai transformat suferinţele din acea vreme în bucurie veşnică.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 4-lea
Ai avut cu tine mătăniile din mărgele nepreţuite când te-ai izolat să te rogi, nu ai simţit boala, iar pentru că ai fost foarte înţeleaptă, oamenii evlavioşi au venit la tine pentru a primi cuvinte de mângâiere. Tu le-ai alinat sufletele de multe ori şi pentru aceasta ei îi cântă Dumnezeului Mare şi Atotputernic: Aliluia.
Icosul al 4-lea
Te-ai apropiat cu dragoste şi credinţă de Potirul vieţii şi ai primit Trupul şi Sângele lui Hristos, ca să te întărească Hristos, Cel care te-a ales, şi ca să fie mereu în tine. Aşa ai fost luminată de Duhul Sfânt, ţi-ai dedicat toată viaţa lui Hristos, iar noi îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că ai primit bunătatea luminată din ceruri de la Dumnezeu.
Bucură-te, că ţi-ai luminat sufletul cu lumina Sfintei Treimi.
Bucură-te, că îngerii s-au minunat şi s-au bucurat de tine şi că oamenii te cinstesc.
Bucură-te, de întărâtarea şi lacrimile amare ala demonilor.
Bucură-te, vindecătoarea rănilor noastre trupeşti şi a suferinţelor sufleteşti.
Bucură-te, că mergi înaintea lui Dumnezeu pentru noi.
Bucură-te, că ne-ai vindecat suferinţele prin rugăciunile tale.
Bucură-te, că prin modul tău de viaţă, ne-ai îndreptat vieţile spre mântuire.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 5-lea
Asemănându-te fecioarelor înţelepte, ai păstrat mirul rugăciunilor şi milei pentru întâmpinarea lui Dumnezeu şi cu candela aprinsă a fost posibil ca El să îţi apară, iar tu, arătându-i robii lui credincioşi, Îi cântai Dumnezeului Atotmilostiv: Aliluia.
Icosul al 5-lea
Privind pământul rusesc doborât de întunecimea sufletească, l-ai nimicit prin curăţenia sufletului şi ai încălzit sufletul fecioarelor tinere cu sunetul clopotelor bisericeşti, îndrumându-le să-L slujească pe Dumnezeu şi pentru a-şi ajuta aproapele în perioada ateismului. De aceea şi noi urmându-ţi exemplul, învăluim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru cu o iubire sinceră, cântându-i aşa:
Bucură-te, că te cinstim pentru că ne alungi necazurile.
Bucură-te, că ne înveţi cu răbdarea ta.
Bucură-te, că ne luminezi cu lumina sufletului tău.
Bucură-te, că dai o mână de ajutor bolnavilor.
Bucură-te, că îi povăţuieşti pe atei şi pe cei răi.
Bucură-te, model de păstrate a credinţei în secret.
Bucură-te, strălucire a curăţeniei cereşti.
Bucură-te, îmbinare de credinţă, speranţă şi dragoste.
 Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 6-lea
Sfântul mucenic, mitropolitul Veniamin, ţi-a vizitat chilia şi a vorbit cu tine, ţi-a dat binecuvântarea să intri în rândul călugăriţelor, să te întărească Dătătorul de fapte bune, iar tu să-I cânţi lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul al 6-lea
Privim ceremonia călugăririi tale în timpul prigoanei împotriva creştinilor de la Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, locul în care ai mers cu evlavie. Pentru că ai respectat poruncile lui Hristos şi legământul monahal, noi îţi mulţumim cântându-ţi aşa:
Bucură-te, că faci parte din noii mucenici ai Bisericii Ruseşti.
Bucură-te, conducătoare a spiritului confesiunii.
Bucură-te, că prin mucenicia ta ai ajuns în Împărăţia Cerurilor.
Bucură-te, că trupul tău a purtat răni asemenea lui Dumnezeu.
Bucură-te, că prin tine înţelegem dreptatea lui Dumnezeu.
Bucură-te, că împreună cu tine îl urmăm pe Hristos.
Bucură-te, că îi întăreşti pe cei care au luptat pentru credinţă.
Bucură-te, că le-ai luminat drumul spre mucenicie cu rugăciunile tale.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 7-lea
Faptele tale au fost ţinute în secret, însă după cuvântul lui Dumnezeu: „un oraş nu poate fi ascuns dacă este construit pe vârful muntelui, chiar dacă locuitorii îl ţin ascuns, lumina lumânărilor bate în jos şi le arată tuturor că sunt în acel oraş”. La fel şi lumina virtuţii tale, Sfântă Mamă Maria, le-a apărut oamenilor suferinzi, iar ei privind-o, îşi vor îndrepta nădejdea spre Dumnezeu cel Atotputernicul printre sfinţii Săi, cântându-i: Aliluia.
Icosul al 7-lea
Chilia ta împodobită cu icoane şi înmiresmată datorită rugăciunilor tale era cerul pe pământ pentru oamenii suferinzi, care veneau în număr mare la tine căutând sfatul duhovnicesc, rugăciunea şi liniştea. Iar ei, din bucurie că şi-au hrănit sufletul şi prin puterea lui Dumnezeu au devenit mai puternici , datorită faptelor bune care li s-au făcut, îţi cântau aşa:
Bucură-te, că ai învins neputinţa trupului omenesc.
Bucură-te, că ai mers pe drumul îngust către mântuire.
Bucură-te, apărătoare a curajului duhovnicesc.
Bucură-te, refugiu al celor descurajaţi de suferinţă.
Bucură-te, că i-ai făcut mai înţelepţi prin smerenie pe cei neînţelepţi.
Bucură-te, că îi întăreşti pe cei slabi de înger.
Bucură-te, că ne-ai arătat puterea speranţei.
Bucură-te, că ne dăruieşţi lumina bucuriei cereşti.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 8-lea
Ai propovăduit neînfricata credinţă pe pământ, ai primit cu inima cuvântul înţelept al sfântului Mucenic Veniamin, că nu oamenii salvează Biserica, ci Dumnezeul nostru Iisus Hristos cu Sângele Său.Dar şi noi, muceniţa lui Hristos, privind măreţia ta mucenicească, alungăm din inimile noastre frica şi răutatea, cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia.
Icosul al 8-lea
Ai stat la pat bolnavă fiind, te rugai la Dumnezeu Milostivul să ierte păcatele omeneşti, să-i aducă pe necredincioşi pe calea cea dreaptă şi să-i ridice pe cei căzuţi. Rugăciunea şi lacrimile tale au fost pe placul lui Dumnezeu, Mamă Marie. De aceea, noi minunându-ne de măreţia sfinţeniei tale, îţi cântăm:
Bucură-te, că ai îndulcit amărăciunea suferinţelor.
Bucură-te, că ne îndrumi să avem încredere în voia lui Dumnezeu.
Bucură-te, că multe taine nu ţi-au fost ascunse.
Bucură-te, că rugăciunile tale au ajuns până la ceruri.
Bucură-te, că ai îndepărtat uneltirile diavoleşti.
Bucură-te, că ţi-ai întins mâinile spre Bunul Dumnezeu.
Bucură-te, că i-ai povăţuit pe duşmani.
Bucură-te, că ai îndreptat inimile reci spre Dumnezeu, cu căldura rugăciunilor tale.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 9-lea
Te-ai rugat în taină Unicului Dumnezeu, lui Hristos şi ai primit harul de a-i alina pe cei suferinzi, oamenii bolnavi venind la tine pentru acesta. De aceea şi noi, Sfântă Preacuvioasă, suntem vrednici de mila lui Dumnezeu şi cântăm cu smerenie în inimi: Aliluia.
Icosul al 9-lea
Faima minunilor tale s-a răspândit dincolo de oraşul Gatcina şi o mulţime de oameni au venit din alte oraşe şi din alte părţi, lăudându-L pe Dumnezeu, ţi-au recunoscut sfinţia, chiar dacă trupul tău era secerat de boală, iar noi, împreună cu ei preaslăvim mila Domnului şi îţi cântăm:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne-ai îndreptat spre Dumnezeu.
Bucură-te, că ai îndreptat suflete spre lumina veşnică.
Bucură-te, logodnică binecuvântată a lui Hristos.
Bucură-te, că prin stilul tău de viaţă ai dovedit lipsa de judecată a lumii.
Bucură-te, că ne-ai îmbogăţit fiind un exemplu de evlavie.
Bucură-te, că ne-ai arătat puterea credinţei.
Bucură-te, că ai fost săracă cu duhul şi astfel ai primi harul Duhului Sfânt.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 10-lea
Toţi oamenii s-au minunat că s-a reflectat în tine bucuria şi bogăţia de virtuţi: curăţenia asemenea îngerilor, dovezile de curaj chiar dacă trupul tău a fost secerat de boli crude şi suferinţă şi compasiunea nemărginită faţă de oameni. Preacuvioasă Mamă, pentru toate acestea Îi cântăm Dumnezeului preamărit de tine: Aliluia.
Icosul al 10-lea
Diavolul, duşmanul mântuirii, nu a putut să umbrească faptele tale bune, pentru că tu i-ai luminat pe toţi cu bucuria şi mângâierea. Şi ţi-ai îndeplinit sarcina din rândul îngerilor de a-i învăţa pe oameni să nu se lepede de Hristos până la moarte şi le-ai zis că dragostea lui le va încălzi fără încetare inimile, că pe cei bolnavi nu îi vor speria lanţurile, temniţele, suferinţele şi moartea. De aceea îţi spunem aşa:
Bucură-te, model neînfricat de păstrare a credinţei.
Bucură-te, păstrătoare a binefacerilor Domnului.
Bucură-te, că ai înfăptuit bucurii pascale.
Bucură-te, că prin suferinţele tale te-ai îndreptat spre bucuria cerească.
Bucură-te, că ai ţinut departe de păcat sufletul necredincios.
Bucură-te, că ai dat dovadă de răbdare în suferinţe.
Bucură-te, păstrătoare a harurilor dumnezeieşti
Bucură-te, apărătoare a bunătăţii lui Dumnezeu.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 11-lea
Chinuitorii au venit în locuinţa ta noaptea şi au pus trupul tău încercat de multe boli în car, vorbindu-ţi despre boală şi batjocură. Dar tu, Preacuvioasă Muceniţă Maria, ţi-ai îndreptat gândul spre Dumnezeu şi Îi cântai: Aliluia.
Icosul al 11-lea
Deşi ai trecut prin chinurile arzătoare şi ai vărsat o mare de lacrimi, ai intrat în pacea veşnică cu bunăvoinţa lui Dumnezeu. Cei care te-au chinuit erau foarte surprinşi să vadă ce mare era mulţimea de oameni care a fost martoră la slava sfinţiei tale. De aceea şi noi, preamărind faptele tale, Sfântă Muceniţă, îţi spunem:
Bucură-te, rază de soare a Împărăţiei Cerurilor.
Bucură-te, că ai primit darul alegerii.
Bucură-te, că ai alungat întunericul sufletesc.
Bucură-te, că ai primit rugăciuni pentru binefacere.
Bucură-te, că ai arătat calea cea dreaptă celor drepţi.
Bucură-te, că ai primit cununa de la Dumnezeu Atotputernicul.
Bucură-te, că ai sfinţit prin rugăciuni oraşul Gatcina.
Bucură-te, că l-ai sfinţit cu sfintele tale moaşte.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul al 12-lea
Trupul şi sângele nu s-au apropiat, iar tu văzând voia lui Dumnezeu te-ai oferit ca jertfă nevinovată pentru sacrificiu. În ultimele zile ale pribegiei tale pe pământ ai rostit în temniţă cuvântul apostolului: ”Ce ne îndepărtează de dragostea lui Hristos? Să fie oare mâhnirea sau strâmtorarea sau prigoana sau foamea sau goliciunea sau necazul?” De aceea, iertându-i pe cei care te-au chinuit, fericită Marie, i-ai cântat Domnului: Aliluia.
Icosul al 12-lea
Îngerul Domnului a fost trimis la tine în temniţă, să-ţi apere sufletul sfânt şi să te conducă spre fericirea celor iubiţi de Dumnezeu, iar noi fiind mântuiţi de sângele tău şi de suferinţele tale, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că eşti considerată cu chip de înger.
Bucură-te, I-ai dus lui Dumnezeu fructele virtuţii.
Bucură-te, că L-ai rugat pe Hristos să ne facă inimile curate.
Bucură-te, ce ne-ai vindecat de viciile păcătoase.
Bucură-te, că ne-ai izbăvit de chinurile iadului.
Bucură-te, că i-ai mântuit prin rugăciune pe cei care au venit la tine.
Bucură-te, că înfrumuseţezi soborul celor drepţi din Sankt Petersburg.
Bucură-te, că ai trecut în rândul noilor mucenici.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi.
Condacul 13
Sfântă Marie, preacuvioasă Muceniţă, privim tinereţea ta care s-a scurs în luptele sufleteşti şi în smerenie, privim maturitatea ta întărită de gândurile curate şi de rugăciune, privim şi sfârşitul tău mucenicesc.Privim astăzi şi slava ta din Ceruri! Fii stăruitoarea şi apărătoarea noastră blândă în faţa lui Dumnezeu, căci noi îi vom cânta pururea: Aliluia.
Rugăciunea Maicii Maria de Gatcina
O preacuvioasă sfântă muceniţă Maria, lauda îngerilor şi a noilor mucenici şi mărturisitori slavă. Priveşte-ne pe noi păcătoşii care te rugăm, ca o caldă apărătoare şi smerită rugătoare în faţa lui Dumnezeu, celui care cu rugăciune, post , credinţă şi răbdare te-ai arătat. Tu, având lumina credinţei în Hristos, darul înainte vederii şi a facerii de minuni, roagă-l pe Domnul să primească lacrimile şi căinţa noastră, să ne dăruiască nouă (numele) iertarea păcatelor, dragoste nefăţarnică de aproapele, tărie în credinţă, trezvie şi viată bine plăcută lui Dumnezeu.
O preacuvioasă Maică, ajută-ne pe cei ce cinstim sfântă pomenirea ta şi roagă-L pe Domnul ca pentru rugăciunile tale să ne dăruiască pace sufletească şi vindecare în boli.
Roagă preacuvioasă Sfântă Muceniţă pe milostivul Dumnezeu, făcătorul nostru, să ne ferească de răutăţile ce vin asupra noastră, să trăim în curăţie şi în binecuvântare slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

luni, 20 noiembrie 2017

Povestea băiatului ajuns doctor datorită unui pahar de lapte

Doctorul Howard Kelly, unul dintre fondatorii primului centru de cercetare medicală din SUA, Johns Hopkins are o poveste de viață impresionantă care a devenit virală pe internet.
“Într-o zi un băiat sărac încerca să strângă bani făcând pe comis voiajorul. Făcea această muncă pentru a se putea întreține în facultate. Urma facultatea de medicină și cărțile erau foarte scumpe.
Era pe stradă când l-a răzbit setea, așa că s-a decis să îndrăznească să un pahar de apă la următoarea ușă la care va bătea.

A bătut la ușă și o fată frumoasă i-a deschis ușa. Băiatul s-a pierdut, s-a bâlbâit și a cerut cu greu un pahar cu apă.
Fata a fugit în bucătărie și s-a întors cu un pahar mare de lapte.
Băiatul a primit cu bucurie paharul și l-a savurat încet. La sfârșit a întrebat-o pe fată cât îl costă.
Aceasta i-a răspuns că mama a învățat-o că bunătatea nu se plătește. Băiatul i-a mulțumit din toată inima și a mers mai departe.
Acest pahar de lapte i-a readus încrederea în el și în oameni băiatului care mai târziu devenea marele doctor Howard Kelly și care era gata-gata să renunțe la facultate.
Mulți ani mai târziu, fata s-a îmbolnăvit grav și doctorii din orășelul de provincie nu știau ce să-i facă așa că au trimis-o la cel mai apropiat spital.
La spital, a fost chemat Howard Kelly, cel mai bun specialist în afecțiunea de care suferea femeia. Doctorul a fost surprins când a auzit de unde vine viitoarea lui pacientă.
A intrat în cabinet și a recunoscut-o imediat pe femeia care îi dăduse un pahar cu lapte și speranță acum mulți, mulți ani. Ea nu părea să-l fi recunoscut.
Cazul ei a devenit extrem de important pentru Howard și a ajutat-o pe femeie să câștige bătălia cu boala printr-o operație foarte complicată.
Medicul a cerut ca factura medicală să treacă pe la el înainte să ajungă la pacientă. Doctorul Kelly a primit factura și a scris ceva pe ea. Asistenta a dus apoi plicul către pacienta care se pregătea de externare.
Femeia a primit factura cu îngrijorare. Se temea că va plăti toată viața pentru aceste servicii medicale. Și-a făcut curaj și s-a uitat pe factură. Era întradevăr o sumă mare. Pe marginea facturii scria “Factura a fost plătită cu un pahar mare de lapte.”
Sursa: Ruth Fishel – Living Light as a Feather: How to Find Joy in Every Day and a Purpose in Every Problem (2004)

sâmbătă, 18 noiembrie 2017

Telefonul singurătăţii

…Ce-o mai vrea bunica voastră?!
— Alo, mamă, spune iute…
Sunt în mall cu prichindeii
Şi n-am timp de vorbe multe.
— Dragii mamei, cum vă este?
Dor îmi e de voi şi iată
A venit din nou Crăciunul
Şi stau singură acasă.
V-am făcut un tort de casă
Pus-am ouă de la ţară
Cu smântână bună, grasă,
L-am ornat… O să va placă!
A ieşit o bunătate…
Dar stă neatins şi parcă
Tot ştiindu-vă departe
Sufletu-n dureri se-neacă.
— Bine, mamă, doar ţi-am spus,
De Crăciun, cu mic cu mare
Colindăm cum ne-am propus
Mall-uri, parcuri, patinoare.
Anul nou, ca în toţi anii,
Îl petrecem doar la munte
Cui îi arde-acum de tort?
Suntem prinşi în multe, multe…
De-om dori, facem comandă,
Dau un click şi-l am pe masă,
Nu ne-om duce pân’ la ţară
Fiindcă eşti capricioasă.
— Bine, dragii mei, iertare
Că v-am reţinut, ştiu bine
C-am furat de dorul vostru
Clipe dragi… doar pentru mine.
Ştiţi, aşa mi-alin durerea
Când v-aud mai prind putere
Că mă lasă-ncet vederea
Şi-abia stau la priveghere.
Dar vă am în rugăciune
Să vă meargă maică bine,
De-oi pleca din astă lume
Să vă amintiţi de mine.
Angelina Nădejde, „Sunt un alt anotimp”

vineri, 17 noiembrie 2017

Cuvânt înfricoșător de la avva Petroniu Prodromitul (1916-2011)

Avva Petroniu avea obicei să rostească un cuvânt de folos la întreaga obşte în serile de duminică. Mai ales în vremea posturilor, zicea:
Să ne nevoim fraților, să ne nevoim. Să ne sfințim vieţile, ca nu cumva să se laude vrăjmașul cu sufletele noastre în ziua mâniei. Că vicleanul diavol va grăi cu neruşinare Domnului la Judecata de Apoi:
„Vezi? Le’ai creat lumea. Le’ai făcut Împărăție. Te’ai și răstignit pentru ei! Și tot mie mi’au slujit!”.
Auzi!? Înfricoșător, cuvioase! Aveți de grijă! Şi repeta: Să nu care cumva să dăm pricină de laudă potrivnicului diavol cu sufletele noastre în fața lui Dumnezeu în Ziua cea mare a Judecății.
(Lumea monahilor 125 / 20 Noiembrie 2017)