luni, 3 noiembrie 2014

(Pr. Ilarion Argatu, "Pilde si intamplari adevarate",pag.25)

O PILDĂ PENTRU TRUP SI SUFLET...
Un om de neam bun a sădit o vie şi a îngrădit-o cu gard. Şi, ducându-se la casa tatălui său, a zis: „Pe cine voi pune străjer la roadele mele? Pentru că de voi lăsa aici dintre ai mei, îmi vor pierde osteneala mea. Însă de voi pune lângă poartă un orb şi un olog, de va voi cineva din vrăjmaşi să-mi fure roadele, orbul va auzi, iar ologul va vedea. Iar dacă din aceştia doi ar voi vreunul să fure, ologul nu poate să meargă, iar orbul, de va merge, nevăzând în prăpastie va pieri.” Aşa a făcut, a pus un olog şi un orb la poartă ca să păzească şi a plecat.
După ce au şezut ei la poartă mai multă vreme, a zis orbul ologului: „Oare ce este mirosul acesta bun ce ne învăluie aici la poartă?” Ologul, a răspuns: „Multe bunătăţi ale stăpânului nostru sunt înăuntru, cărora negrăit le este aşa gustul ca şi mirosul. Dar, de vreme ce mai înţelept este stăpânul decât noi, pentru aceea te-a pus pe tine, orb, iar pe mine, olog, ca să nu putem nicidecum merge la acele bunătăţi şi să ne săturăm”. Atunci orbul a răspuns ologului, zicând: „Pentru ce nu mi-ai spus mie mai înaite de aceasta, ca să le luăm mai repede? Pentru că, chiar de sunt eu orb, picioare am şi puternic sunt îndestul ca să te port pe tine. Ia coşul şi te pune în spatele meu şi eu te voi duce pe tine, iar tu să-mi arăţi calea şi vom culege toate bunătăţile stăpânului nostru. Iar când va veni stăpânul nostru vom ascunde faţă de dânsul lucrul acesta, căci de mă va întreba pe mine, voi zice: „Tu ştii Doamne, că sunt orb.” Sau de te va întreba pe tine, tu ai să zici: „Tu ştii, Doamne, că sunt olog.” Şi aşa ne vom arăta mai înţelepţi decât stăpânul nostru”. Deci, urcându-se ologul în spatele orbului şi mergând ei au cules tot rodul stăpânului. Iar, după o vreme, a venit Stăpânul şi văzând via furată, a poruncit să-l aducă pe orb şi i-a zis: „Au nu te-am făcut pe tine bun străjer la via mea, pentru ce ai furat-o?” A răspuns orbul: „Stăpâne, tu ştii că eu sunt orb, că de-aş fi voit s-o fur, nu văd ca să pot merge, aşa că o fi furat-o ologul, nu eu.” Atunci a poruncit stăpânul ca să fie păzit orbul până ce va chema pe olog. Chemând pe olog l-a cercetat şi pe acesta. Şi ologul a tăgăduit zicând că de-ar fi dorit s-o fure nu putea pentru că era olog şi nu putea merge. Atunci stăpânul i-a aruncat pe amândoi, la un loc, în închisoare. Acolo, au început ei să se învinovăţească pentru fapta lor. Ologul, zicea: „Orbule, de nu m-ai fi purtat tu pe mine în spate, eu nu aş fi putut merge şi nu aş fi furat, de vreme ce sunt olog.” Iar orbul zicea: „Ologule, de nu mi-ai fi arătat tu mie drumul, nu aş fi mers eu acolo ca să fur!” Atunci stăpânul, şezând la judecată, i-a judecat şi le-a zis: „Precum aţi furat, aşa să şedeţi, să şadă ologul pe orb” şi a poruncit apoi să-i bată fără de nici o milă.
Tâlcuire:
Omul cel de neam bun (stăpânul) este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Via este pământul şi lumea aceasta. Gardul, sunt Legile sau poruncile lui Dumnezeu. Slugile cele cu Dânsul sunt Îngerii. Cel olog, este trupul omenesc; cel orb, este sufletul omenesc. Iar pentru că i-a pus străjeri la poartă, înseamnă că a dat omului stăpânire peste toate cele pământeşti şi, călcând omul poruncile lui Dumnezeu, pentru aceea s-a osândit. Până la osânda cea veşnică ce va veni la Judecata Obştească, trupul şi sufletul vor sta în aşteptare în locuri diferite. Doar sufletul este osândit vremelnic până la a Doua Venire a Mântuitorului.

O PILDĂ PENTRU TRUP SI SUFLET...
Un om de neam bun a sădit o vie şi a îngrădit-o cu gard. Şi, ducându-se la casa tatălui său, a zis: „Pe cine voi pune străjer la roadele mele? Pentru că de voi lăsa aici dintre ai mei, îmi vor pierde osteneala mea. Însă de voi pune lângă poartă un orb şi un olog, de va voi cineva din vrăjmaşi să-mi fure roadele, orbul va auzi, iar ologul va vedea. Iar dacă din aceştia doi ar voi vreunul să fure, ologul nu poate să meargă, iar orbul, de va merge, nevăzând în prăpastie va pieri.” Aşa a făcut, a pus un olog şi un orb la poartă ca să păzească şi a plecat.
După ce au şezut ei la poartă mai multă vreme, a zis orbul ologului: „Oare ce este mirosul acesta bun ce ne învăluie aici la poartă?” Ologul, a răspuns: „Multe bunătăţi ale stăpânului nostru sunt înăuntru, cărora negrăit le este aşa gustul ca şi mirosul. Dar, de vreme ce mai înţelept este stăpânul decât noi, pentru aceea te-a pus pe tine, orb, iar pe mine, olog, ca să nu putem nicidecum merge la acele bunătăţi şi să ne săturăm”. Atunci orbul a răspuns ologului, zicând: „Pentru ce nu mi-ai spus mie mai înaite de aceasta, ca să le luăm mai repede? Pentru că, chiar de sunt eu orb, picioare am şi puternic sunt îndestul ca să te port pe tine. Ia coşul şi te pune în spatele meu şi eu te voi duce pe tine, iar tu să-mi arăţi calea şi vom culege toate bunătăţile stăpânului nostru. Iar când va veni stăpânul nostru vom ascunde faţă de dânsul lucrul acesta, căci de mă va întreba pe mine, voi zice: „Tu ştii Doamne, că sunt orb.” Sau de te va întreba pe tine, tu ai să zici: „Tu ştii, Doamne, că sunt olog.” Şi aşa ne vom arăta mai înţelepţi decât stăpânul nostru”. Deci, urcându-se ologul în spatele orbului şi mergând ei au cules tot rodul stăpânului. Iar, după o vreme, a venit Stăpânul şi văzând via furată, a poruncit să-l aducă pe orb şi i-a zis: „Au nu te-am făcut pe tine bun străjer la via mea, pentru ce ai furat-o?” A răspuns orbul: „Stăpâne, tu ştii că eu sunt orb, că de-aş fi voit s-o fur, nu văd ca să pot merge, aşa că o fi furat-o ologul, nu eu.” Atunci a poruncit stăpânul ca să fie păzit orbul până ce va chema pe olog. Chemând pe olog l-a cercetat şi pe acesta. Şi ologul a tăgăduit zicând că de-ar fi dorit s-o fure nu putea pentru că era olog şi nu putea merge. Atunci stăpânul i-a aruncat pe amândoi, la un loc, în închisoare. Acolo, au început ei să se învinovăţească pentru fapta lor. Ologul, zicea: „Orbule, de nu m-ai fi purtat tu pe mine în spate, eu nu aş fi putut merge şi nu aş fi furat, de vreme ce sunt olog.” Iar orbul zicea: „Ologule, de nu mi-ai fi arătat tu mie drumul, nu aş fi mers eu acolo ca să fur!” Atunci stăpânul, şezând la judecată, i-a judecat şi le-a zis: „Precum aţi furat, aşa să şedeţi, să şadă ologul pe orb” şi a poruncit apoi să-i bată fără de nici o milă.
Tâlcuire:
Omul cel de neam bun (stăpânul) este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Via este pământul şi lumea aceasta. Gardul, sunt Legile sau poruncile lui Dumnezeu. Slugile cele cu Dânsul sunt Îngerii. Cel olog, este trupul omenesc; cel orb, este sufletul omenesc. Iar pentru că i-a pus străjeri la poartă, înseamnă că a dat omului stăpânire peste toate cele pământeşti şi, călcând omul poruncile lui Dumnezeu, pentru aceea s-a osândit. Până la osânda cea veşnică ce va veni la Judecata Obştească, trupul şi sufletul vor sta în aşteptare în locuri diferite. Doar sufletul este osândit vremelnic până la a Doua Venire a Mântuitorului.
(Pr. Ilarion Argatu, "Pilde si intamplari adevarate",pag.25)

CEA MAI FRUMOASA MUZICA BIZANTINA! SUPERB!

https://www.youtube.com/watch?v=XmzE-G6JLOk

Peştele somn din râul Iordan


Luni, 5 Mai 2014

Peştele somn din râul Iordan

Somnul se mai întâlneşte în foarte multe lacuri şi râuri din lume, dar specia din Iordan este caracterizată de ceva supranatural. La cap, care este ceva mai mare de-o palmă, dacă dăm la o parte carnea până la os, întâlnim un lucru extraordinar.
În râul Iordan, unde a fost botezat Domnul Hristos, există o specie de somn care creşte foarte mare, răpitor şi lacom. Are gura înzestrată cu mulţi dinţi mărunţi dar tăioşi, corpul alungit şi foarte moale la atingere. Aripioarele lui sunt mici şi nu au ţepi. Şi în lacul Kastoria întâlnim somni care depăşesc un metru lungime şi ajung până la 40 de kilograme. Sunt peşti lacomi. Mănâncă tot ce găsesc, peşti, viermi, râme etc. Preferinţa lor sunt râmele şi viermii de apă.
Somnul se mai întâlneşte în foarte multe lacuri şi râuri din lume, dar specia din Iordan este caracterizată de ceva supranatural. La cap, care este ceva mai mare de-o palmă, dacă dăm la o parte carnea până la os, întâlnim un lucru extraordinar. În mijlocul osului, se poate distinge foarte clar imprimat un desen, ce reprezintă trupul unui om. De-a dreapta şi de-a stânga se disting aripi de îngeri, iar deasupra lui, un porumbel zburând cu aripile deschise. Din dreptul porumbelului izvorăsc raze ce coboară asupra omului.
Prin urmare este reprezentată scena botezului Domnului, aşa cum ne-o înfăţişează şi iconografia bisericească. Acest lucru minunat este întâlnit numai la somnul din Iordan şi din lacul Ghenizaret (care-şi primeşte apa tot din Iordan). În nici o parte a lumii nu mai trăieşte această specie. Pescarii de aici, atunci când prind un astfel de somn, îl eliberează din nou în apă şi nu-l mănâncă, deoarece, aşa cum spun ei, Îl simbolizează pe Hristos.
(Părintele Damaschin Grigoriatul, Minunile – mărturie a dreptei credinţe, Editura Areopag, 2011, pp. 145-14

duminică, 2 noiembrie 2014

Comunicatul Sfintei Chinotite a Sf. Munte Athos referitor la introducerea actelor biometrice in Grecia

Ca urmare a depunerii în Parlamentul Grec a proiectului de lege privind „Guvernarea electronică” şi, implicit, cardul cetăţeanului ce urmează a fi emis după adoptarea acestei legi, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte doreşte să semnaleze următoarele:
Cardul cetăţeanului identifică personalitatea cetăţeanului şi îl convertește pe acesta într-un număr din cadrul sistemului guvernării electronice…- Toţi cetăţenii sunt, de acum, înregimentați într-un sistem electronic care controlează şi prelucrează datele vieţii personale (activitatea economică, chestiunile legate de sănătate şi de muncă, comportamentul social etc.) anulând practic libertăţile acestora.
- Deoarece sistemul acesta are capacitatea de a se reprograma cu uşurinţă, considerăm că este real pericolul, pentru toți creștinii, de a li se viola libertatea conştiinţei religioase, privându-i astfel de posibilitatea mărturisirii credinţei şi propovăduirii Evangheliei lui Hristos, în mod liber.
- De asemenea, fiindcă autoritatea utilizării acestui sistem este încredințată unor entități non-definite în ceea ce priveşte caracterul lor public sau privat, cărora li se oferă posibilitatea de a adăuga sau elimina date din cardul cetăţeanului, este posibilă chiar şi eventualitatea folosirii în necunoştinţă de cauză a unor simboluri anticreştine de către credincioși.
Pentru toate aceste motive mai sus arătate, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte îşi exprimă profunda îngrijorare şi înaintează Guvernului Elen rugămintea călduroasă de a nu continua demersurile pentru emiterea cardului cetăţeanului, recomandând creştinilor să folosească actualele acte de identitate.
SUNTEM IMPOTRIVA APLICARII OBLIGATORII A ACESTUI TIP DE CARD DE IDENTITATE
Ca și creştini ortodocşi nu trebuie să uităm ”că Cel care este-n voi e mai mare decât cel ce este-n lume” (I Ioan 4, 4) şi că Hristos a „biruit lumea” (Ioan 16, 33), însă aceasta nu antrenează şi consimţământul nostru faţă de practici obligatorii şi contrare libertăţii umane.
Ne rugăm din tot sufletul ca Doamna noastră Născătoarea de Dumnezeu, Apărătoarea şi Supraveghetoarea Sfântului Munte să dea poporului evlavios al patriei noastre puterea de a răzbate în toate greutăţile vieţii şi mai ales în conjunctura dificilă prin care trecem.
† Toţi reprezentanţii şi stareţii din sinaxa comună a celor 20 de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte.

sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Cipurile RFID

rfid
Cipurile RFID ne sunt impuse de la Bruxelles. Europarlamentarii români nu vor să facă nimic pentru a modifica această reglementare a UE. Birocraţii de la Bruxelles vor să transforme UE într-un imperiu ! Uniunea Europeana NU este paradisul promis! Europarlamentarii pe care i-am votat au aratat că NU vor să ne apere de dictatura Comisiei Europene!
Pasapoartele, cărţile de identitate şi permisele de conducere biometrice cu cip RFID reprezinta un pas important către dictatura globala totală (noua ordine mondială). Următorul pas este reprezentat de unificarea cardurilor existente într-un singur card „universal” care să fie şi ID (carte de identitate), permis de conducere, card de sanatate, card bancar, cheie pentru casă şi maşină etc.
Treptat suntem educaţi şi forţaţi să renuntăm la banii “cash” si să platim numai cu cardul. Ultimul pas, cel decisiv, implică renunţarea şi la aceste carduri universale (ce se pot pierde) şi înlocuirea lor cu implanturi RFID.
Tehnologia RFID şi corupţia UE permit trecerea gradată către pasul final, DICTATURA GLOBALĂ, de la care nu mai există întoarcere. Ei vor să ne facă slcavi pe cheltuiala noastră! Tehnologia pentru introducerea cipurilor în paşapoarte a costat (până în prezent) cel putin un miliard de euro, din banii nostri !!!
ESTE MOMENTUL SĂ NE OPUNEM ŞI SĂ STOPĂM INSTAURAREA ACESTEI DICTATURI! Sursa: Facebook   

Două cereri urgente de rugăciune din Irak


   

1. Dan și Marilyn Wilson, misionari care trăiesc în teritoriile ce sunt atacate de ISIS, cer sprijin prin rugăciune. ISIS tocmai a preluat orașul unde se află. Dan spune că ISIS trece sistematic din casă în casă pe la toți creștinii și cere copiilor să se lepede Isus. El a spuspână acum nici un copil nu a făcut-o, deoarece acei părinți curajoși au insuflat o credință aşa fierbinte în copiii lor că ei au ales martiriul. Toţi copiii au fost ucişi. Dar nu părinții lor.Vă rugăm să îi susţineţi în pierderea lor cu rugăciunile voastre, să vă rugaţi pentru speranță și perseverență. 
ONU și-a retras forţele iar misionarii au rămas pe cont propriu. Ei sunt hotărâți să  nu plece de dragul familiilor creştine de acolo- chiar dacă aceasta înseamnă moartea lor. Sunt foarte înfricoşaţi, nu au nici o idee cum să slujească acestor familii care şi-au văzut copiii  martirizați. Cu toate acestea, Dan spune că știeDumnezeu i-a chemat pentru un motiv de El ştiut să fie vocea și mâinile Lui în acest loc în acest moment.
Chiar și așa, ei imploră ajutorul nostru: să ne rugăm să aibă curajul de a-şi trăi vocația în aceste circumstanțe grave. Și, asemenea copiilor,accepte martiriul în cazul în care vor fi chemați să facă acest lucru
O misionară a putut vorbi foarte scurt cu fratele ei prin telefon. Nu a spus-o, dar vorbea de parcă era ultima lor conversație. Rugați-vă şi pentru ea. Şi-a tot întrebat fratele cum să ajute, ce să facă. El i-a răspuns: „spune familiilorNE RUGĂM pentru ei și NU sunt singuri sau uitaţi - indiferent ce se întâmplă”.
Vă rugăm să-i păstrați pe toţi în rugăciunile voastre.
 
 2. Aceasta cerere a venit în această dimineață: În urmă cu doar câteva minute am primit următorul mesaj text pe telefonul meu de la Sean Malone, care conduce Crisis Relief International (CRI). Apoi am vorbit pe scurt la telefon și l-am asigurat vom împărtăși această nevoie urgentă de rugăciune cu toate contactele noastre:
"Am pierdut orașul Queragosh (Qaraqosh). A căzut în mâinile ISIS și sunt decapitaţi sistematic copii. Acesta este orașul în care am introdus alimente pe ascuns. ISIS a obligat Peshmerga (forțele kurde) să se retragă și se află acum la doar 10 de minute de unde echipa CRI lucrează. Mai multe mii de oameni au fugit în orașul Erbil noaptea trecută. ONU şi-a evacuat personalul din  Erbil. Echipa noastra este de neclintit și va rămâne. Avem nevoie să ne înconjuraţi cu rugăciune!”.
Vă rugăm, rugați-vă cu putere ca poporul din nordul Irakului să fie eliberat de avansarea teribilă a  ISIS și de obiectivele sale extremiste de „convertire în masă la islam sau moarte pentru creștinii din întreaga regiune”.
Vă implorăm să nu ignoraţi acest mesaj. Şi să nu-l transmiteţi mai departe înainte de a vă fi rugat voi înşivă; apoi, trimiteţi-l la cât mai multi oameni posibil. Trimiteţi-l prietenilor și creștinilor ce îi cunoașteți. Trimiteţi-l în grupul de rugăciune. Trimiteţi-l păstorilor voştri și telefonaţi-le să se roage duminică în timpul slujbei sau să dedice un timp special de rugăciune pentru aceasta. Avem nevoiesă stea oameni în spărtură” pentru fraţii noștri creștini.

Vă mulțumesc pentru toate rugăciunile voastre !!!!
Leo Gau

Este LEGAL să refuzaţi cardul de sănătate.

Se urmăreşte transformarea autorităţii statului într-o autoritate DICTATORIALĂ. LEGEA care vă permite să refuzaţi cardul
Credincioşii care refuză cardul de sănătate sunt îndreptăţiţi de lege să facă acest lucru, citând Ordinul nr. 581 din 8 septembrie 2014,privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014.
Ordinul respectiv, la Articolul 1 alineatul 4, notează că două sunt modalităţile prin care cetăţeanul îşi atestă calitatea de asigurat: fie prin adeverinţa de asigurat, fie prin cardul de sănătate.
Mai mult, la articolul 12, alineatul 6, se specifică clar: “procesul de eliberare a adeverinţelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu”, deci nu se poate argumenta primirea cardului prin faptul că nu se mai eliberează adeverinţe.
Mai multe Mănăstiri consideră că din textul legii “nu rezultă nicidecum obligativitatea cardului de sănătate, ci ea decurge din presiunile exercitate de funcţionarii Casei de Asigurări şi din cele ale jurnaliştilor neinformaţi, lipsiţi de obiectivitate sau părtinitori.”
Monahiii consideră că “Identitatea numerică şi electronică este un atac asupra integrităţii, originii dumnezeieşti şi scopului de mîntuire al fiinţei umane” şi că “Din punct de vedere raţional, această transformare este împotriva Raţiunii şi a Ştiinţei. atât împotriva raţiunii cât şi a ştiinţei”.
Se consideră că prin aceste măsuri se propune “modificarea înţelegerii cetăţeanului unui stat din aceea de fiinţă umană în aceea de animal (darwinist) şi obiect cuantificabil numeric, consecinţa imediată fiind transformarea autorităţii statale într-o autoritate dictatorială, ţările guvernate electronic devenind lagăre în care virtualitatea înlocuieşte realitatea.”
Mai multe mănăstiri din ţară au refuzat deja cardul de sănătate. Noi ce facem?